Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Jak to všechno začalo …

Na Katedře konstruování, Fakulty strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, vznikla za finanční podpory Moravskoslezského kraje Restaurátorská dílna. Realizace tohoto projektu navázala na třístranná jednání mezi vedením Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Fakulty strojní, zástupci Moravskoslezského kraje a akademickým sochařem panem Miroslavem Rybičkou.

A byl to právě pan akademik Rybička, který v roce 2015 daroval MSK početnou sbírku historických motocyklů, které jsou v dílně přednostně restaurovány.

Jak na to …

Předpokladem vzniku Dílny v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava bylo, mimo stavebních úprav vybraných prostor, především pořízení potřebné techniky, strojů, nástrojů a nářadí včetně dílenského nábytku za účelem možnosti odborného provádění restaurátorských prací.

Předmětné prostory i jejich vybavení umožní péči o technické památky dle požadavků Turínské charty a rovněž nasazení moderních technologií, jakými jsou 3D scan, 3D tisk, tvorba a vizualizace 3D modelů, apod., které jsou dostupné na pracovištích Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Přidej se k nám

Ročně se v Dílně restauruje alespoň jeden historický motocykl ze sbírky MSK, který následně slouží k propagaci kraje a technického vzdělání. Celá sbírka se tím zdokumentuje a do budoucna zhodnotí. Vznik a provoz dílny je zamýšlen jako dlouhodobá spolupráce Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Moravskoslezského kraje.

Při práci na historických motocyklech mimo jiné vznkají závěrečné práce studentů Katedry konstruování a následně se otevře specializace zaměřená na problematiku uchovávání, oprav a udržování nejen historických dopravních prostředků, ale technických památek obecně. Výsledkem budou absolventi - specialisté na technické kulturní dědictví, vybavení nejen teoretickými, ale v návaznosti na Restaurátorskou dílnu zejména praktickými dovednostmi. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava tak bude první vysokou školou v ČR, která bude tuto akreditovanou specializaci vyučovat.

Naše cíle

Účelem vzniku Restaurátorské dílny je synergie několika cílů, kterými jsou, mimo již zmíněného zhodnocování předmětné sbírky, především zapojování studentů naší univerzity a případně také studentů středních škol do prací souvisejících s renovací - restaurováním vybraných motocyklů, využití moderních technologií při renovaci motocyklů v rámci výuky a v neposlední řadě rovněž zviditelnění a propagace Moravskoslezského kraje a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, vedoucí k vyššímu zájmu o region a studium na VŠB-TU Ostrava, Fakultě strojní a Katedře konstruování.

msk-logo

logo-fiva logo-akhv logo-ecorra logo-idea-hub