Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Restaurátorská dílna také na videu

Nechce se Ti číst?

Tak to je video prezentující dílnu a její první úspěchy právě pro Tebe.

Ze zákulisí motocyklové sbírky Národního technického muzea

Přednáška Mgr. Arnošta Nezmeškala, ředitele odboru muzea dopravy Národního technického muzea České republiky.

Restaurátorská dílna

Ročně se zrestauruje alespoň jeden historický motocykl ze sbírky MSK, který bude sloužit k propagaci kraje a technického vzdělání.

Kontaktní informace

Restaurátorská dílna

Dílna, místnost F414, tel. +420 597 323 388 (Jiří Duda)

Kancelář, místnost F415, tel. +420 597 323 497 (Ing. Kudrna a doc. Fries)

Ing. Lukáš Kudrna

mentor

tel. +420 720 205 510

doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.

garant

tel. +420 605 315 076

Jak to všechno začalo…

Na Fakultě strojní, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, vzniká za finanční podpory Moravskoslezského kraje Restaurátorská dílna. Realizace tohoto projektu navazuje na třístranná jednání mezi vedením VŠB-TU Ostrava a Fakultou strojní, zástupci Moravskoslezského kraje a akademickým sochařem panem Miroslavem Rybičkou. Byl to právě pan akademik Rybička, který v roce 2015 daroval MSK početnou sbírku historických motocyklů, které budou v dílně přednostně restaurovány.

Jak na to…

Předpokladem vzniku Dílny v prostorách VŠB-TU Ostrava bylo kromě stavebních úprav vybraných prostor, především pořízení potřebné techniky, strojů, nástrojů a nářadí včetně dílenského nábytku za účelem možnosti odborného provádění restaurátorských prací. Předmětné prostory i jejich vybavení umožní péči o technické památky dle požadavků Turínské charty a rovněž nasazení moderních technologií, jakými jsou 3D scan, 3D tisk, tvorba a vizualizace 3D modelů, apod., které jsou dostupné na pracovištích VŠB-TU Ostrava.

Přidej se k nám!

Ročně se zrestauruje alespoň jeden historický motocykl ze sbírky MSK, který bude sloužit k propagaci kraje a technického vzdělání. Sbírka se tím zdokumentuje a do budoucna zhodnotí. Vznik a provoz dílny je zamýšlen jako dlouhodobá spolupráce VŠB-TU Ostrava a Moravskoslezského kraje. Při práci na historických motocyklech budou vznikat mimo jiné závěrečné práce studentů a následně se otevře specializace zaměřená na problematiku uchovávání, opravy a udržování historických dopravních prostředků. Výsledkem budou specialisté na technické kulturní dědictví a jak s ním zacházet. VŠB-TU Ostrava bude první v ČR, která tuto akreditovanou specializaci bude vyučovat.

Naše cíle

Účelem vzniku Restaurátorské dílny je synergie několika cílů, kterými jsou kromě zmíněného zhodnocování předmětné sbírky především zapojování studentů naší univerzity a případně také studentů středních škol do prací souvisejících s renovací - restaurováním vybraných motocyklů, využití moderních technologií při renovaci motocyklů ve výuce a v neposlední řadě rovněž zviditelnění a propagace Moravskoslezského kraje a VŠB-TU Ostrava vedoucí k vyššímu zájmu o region a studium na VŠB-TU Ostrava.

Partneři

msk-logo